DAVČNI ZAVEZANEC LAHKO V 12 MESECIH OD POTEKA ROKA ZA PREDLOŽITEV OBRAČUNA PREDLOŽI POPRAVEK DAVČNEGA OBRAČUNA

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb, ki izberejo način, da se jim davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, vendar kasneje ugotovijo, da niso izpolnjevali predpisanih pogojev za obdavčitev po sistemu normiranih odhodkov in bi morali biti obdavčeni po dejanskih odhodkih, lahko po določbah 54. člena ZDavP-2 v predpisanem roku predložijo popravek obračuna davka od dohodkov pravnih oseb z ustrezno obrazložitvijo. Davčni organ je dolžan zavezanca obvestiti o sprejemu ali zavrnitvi popravka in ga tudi seznaniti z ugotovitvami, če popravek zavrne.