KO NEKDO UMRE, SE DAVČNO OBDOBJE KONČA Z DNEM SMRTI DAVČNEGA ZAVEZANCA OZIROMA Z DNEM PRENEHANJA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI TEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA

Ena od zakonskih obveznosti  (poleg identifikacije, izdajanja računov, vodenja knjigovodskih evidenc in oddajanja drugih poročil o nekaterih posebnih transakcijah …) davčnih zavezancev in določenih drugih oseb, ki niso davčni zavezanci, je obveznost plačila DDV. Osebe, ki so določene kot plačniki davka, so naštete v členih 76., 76. a in 76. b zakona o DDV. Davčni zavezanec mora za davčno obdobje sam ugotoviti davčno obveznost in jo izkazati v obračunu DDV, in sicer na obrazcu DDV-O, ki ga mora predložiti davčnemu organu v elektronski obliki.