519 – APRIL

//519 - APRIL
­

Uvodnik – Harmonija

19/04/2021|

V primerjavi z milijoni let starosti osončja je naših 80 ali 90 let, ki jih preživimo na tem planetu, le trenutek. Toda ta trenutek si znamo dodobra uničiti. Boj za oblast in bogastvo, sprožanje vojn in sovraštva ter s tem povezna podtikanja, ki jim ljudstvo naseda, so postala sestavni del našega življenja. Režiserji podtikanj se [...]

FURS prestrogo presoja odhodke

19/04/2021|

ODLOČITEV, ALI JE DOLOČEN ODHODEK POSLOVNO SMOTRN, JE IZKLJUČNO STVAR AVTONOMIJE PRAVNE OSEBE IN NE PRESOJE DAVČNEGA ORGANA Vrhovno sodišče je sredi leta 2020 v sodbi številka X Ips 281/17 z dne 8. 7. 2020 zapisalo zelo jasno stališče, kako se presoja in interpretira 29. člen ZDDPO-2, ki ga davčni organ zelo pogosto uporablja kot [...]

Elektronski vmesnik, uvoz in DDV po 1.7.2021

19/04/2021|

NOVOSTI NA PODROČJU DDV, KI SE UVAJAJO PO 1. 7. 2021 ZAHTEVAJO POZORNO BRANJE IN PODROBNO ANALIZO VSAKE DOBAVE V prejšnji številki revije Denar sem opisala spremembe, ki bodo veljale za določanje kraja obdavčitve in izpolnjevanje administrativnih obveznosti v zvezi s storitvami in dobavami blaga, ki jih opravijo končnim kupcem znotraj EU zavezanci iz EU. [...]

Transferne cene v času Covida

19/04/2021|

SPREMEMBA METODOLOGIJE ZGOLJ ZARADI IZREDNIH RAZMER, BREZ NESPORNIH DOKAZIL, NI V SKLADU Z NEODVISNIM TRŽNIM NAČELOM V obdobju pandemije se številna podjetja soočajo s padcem povpraševanja, velikim nihanjem donosnosti (tako navzgor kot navzdol), s krčenjem poslovanja in ustreznim zmanjšanjem proizvodnje, z motnjami v dobavnih verigah, itd. Podjetja so bila prisiljena spremeniti svoj način poslovanja (na [...]

Boj študentske s FURS-om

19/04/2021|

FURS ŠTUDENTKI NE PRIZNA PRAVILNIH STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA, ČEPRAV BI JI JIH MORAL V SKLADU Z UREDBO Študentka se že skoraj dve leti bojuje s Finančno upravo, da bi ji priznali pravilne stroške prevoza na delo in z dela. Uslužbenka Finančne uprave se je požvižgala na mnenje Vlade Republike Slovenije in [...]

Razveljavitev delnic je odsvojitev kapitala

19/04/2021|

ŠE ENA V VRSTI SODB VRHOVNEGA SODIŠČA, KI JE SPREMENILA ODLOČITEV FURSA, MINISTRSTVA ZA FINANCE IN UPRAVNEGA SODIŠČA Odsvojitev kapitala, oziroma kaj vse šteje za odsvojitev kapitala, je urejeno z Zakonom o dohodnini, in načeloma naj ne bi bilo problematično. V primeru ustvarjenega dobička iz kapitala je odsvojitelj dolžan plačati davek, v primeru ustvarjene izgube [...]

Davek in kajenje

19/04/2021|

ČE BI VSE DRŽAVE POVEČALE ZNESEK TROŠARIN, KI GA ZARAČUNAVAJO NA ZAVOJČEK CIGARET, BI BILO MANJ KADILCEV Med letoma 2007 in 2017 se je v Ukrajini skupni davčni delež, pridobljen od tobaka in tobačnih izdelkov, dvignil s 33 na 66 odstotkov povprečne letne maloprodajne cene – cena za zavoj cigaret se je v desetletju več [...]

Težave z MTD za s.p.

19/04/2021|

NEENAKO OBRAVNAVANJE ZARADI STARŠEVSTVA JE DOPUSTNO LE, ČE TAKŠNO RAZLIČNO OBRAVNAVANJE UPRAVIČUJE ZAKONIT CILJ Rojstvo otroka, starševstvo – življenjski prelomnici, ki poleg družinske sreče s seboj prineseta finančne in za delovno aktivne starše tudi poslovne skrbi. Država omenjeno stisko staršev razume, zato jim v prvih letih starševstva na podlagi ZSDP-1[1] omogoča pravico do krajšega delovnega [...]

Koristne informacije

19/04/2021|