526 – NOVEMBER

//526 - NOVEMBER
­

Uvodnik – Romeo in Julija

19/11/2021|

Bitka direktorjev državnih podjetij za ohranitev njihovih položajev me spominja na ljubezensko tragedijo Romea in Julije. V svoj položaj se zaljubijo tako močno, kot sta se ljubila Romeo in Julija. Menijo, da jih nihče ne sme in ne more ločiti od njihovih podjetij, čeprav zaradi tega vsi skupaj umrejo. Žal se mnogi ne zavedajo, da [...]

Letna inventura 2021

19/11/2021|

ČEPRAV JE NAMEN LETNEGA POPISA ZAGOTOVITEV ZANESLJIVIH PODATKOV, JE ZLASTI V MANJŠIH ORGANIZACIJAH PRISOTEN PRIKRIT ODPOR DO NJEGOVE KAKOVOSTNE IZVEDBE Vse poslovne odločitve, vključno z opustitvami skrbnega ravnanja s sredstvi, se vedno odražajo v spremembah višine sredstev, obveznosti do virov, prihodkov in odhodkov. To pomeni, da se vsaka dobra ali slaba odločitev, katere posledica je [...]

Spremembe pri obdavčitvi pravnih oseb

19/11/2021|

TOKRATNE SPREMEMBE PRI OBDAVČITVI PRAVNIH OSEB LAHKO OCENIMO KOT POZITIVNE IN UPAJMO, DA BODO TUDI PRIHODNJE SPREMEMBE TAKŠNE V Uradnem listu številka 172 z dne 29. 10. 2021 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S). Določbe slednjega se pričnejo uporabljati s 1. januarjem 2022. Dopolnitve in [...]

Davčne novosti

19/11/2021|

Nakupovanja po spletu S spremembo davčne zakonodaje je od 1. 7. 2021 treba za vse blago, uvoženo iz tretjih držav, plačati DDV, ne glede na vrednost blaga. V zvezi z izvajanjem novega načina poslovanja, povezanega z e-trgovanjem, finančna uprava podaja dodatna pojasnila. Zakaj lahko pride do dvojnega zaračunavanja DDV V primeru uporabe posebne uvozne [...]

Obračun DDV-O (3.del)

19/11/2021|

KAJ DOLOČA ZAKON? V zadnjih dveh številkah revije Denar sem opredelila zavezance za oddajo DDV-obračunov, davčno obdobje, vsebino DDV-obračunov, podatke, ki jih je treba zagotavljati poleg DDV-obračuna za namene nadzora, in rok za predložitev DDV-obračuna ter predstavila še druge spremembe. V tej številki nadaljujem obravnavano temo. Nekaj besed o ukinitvi obrazca DDV-O Obračun DDV [...]

Zeleni davek na Danskem

19/11/2021|

DAVEK NA VODO ŽE SKORAJ 20 LET ZNIŽUJE PORABO VODE V DANSKIH GOSPODINJSTVIH, ZATO GA ŠTEJEMO MED ENO IZMED POMEMBNJEŠIH OKOLJSKIH SPREMEMB Članek tega meseca je predstavitev nekaterih najuspešnejših okoljskih davkov in je povzetek članka Danskega ekološkega sveta, ki obravnava različne davke: davke na vodo, davke na energijo (davek na ogljik), davek na PVC-materiale, obdavčitev [...]

Izredna pravna sredstva

19/11/2021|

IZREDNA PRAVNA SREDSTVA SE UMEŠČAJO V SISTEM ZA ZAGOTOVITEV SANACIJE LE NAJHUJŠIH NAPAK PRI UREJANJU UPRAVNOPRAVNIH RAZMERIJ V predmetnem članku bom predstavila izredna pravna sredstva v davčnem postopku. Najprej je treba vedeti, kdaj jih sploh lahko uporabimo in kaj sploh pomenijo oziroma kakšne so posledice, če jih uveljavljamo, in katera so rezervirana samo za davčni [...]

Debirokratizacija nadaljuje pot

19/11/2021|

DEBIROKRATIZACIJA JE DOLGOTRAJNI BOJ Z BIROKRACIJO IN NA TEJ POTI JE TREBA MODRO IZBRATI TISTO POT, KI NAS BO PRIPELJALA DO CILJA Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša je na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, [...]

Koristne informacije

19/11/2021|