Spremembe Zakona o trošarinah (ZTro-1a)

Finančna uprava je na svoji spletni strani objavila bistvene novosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/2021, z dne 8. 6. 2021, ki je začel veljati 23. 6. 2021.

Namesto predpisanega postopka popisa zalog se določa samo obveznost evidentiranja količine drobno rezanega tobaka in cigaret na zalogi (3. člen)

V devetem odstavku 8. člena ZTro-1 se v zvezi z nastankom obveznosti za obračun razlike trošarine, ko se zviša trošarina ali drobnoprodajna cena za drobno rezani tobak in cigarete, ki so na zalogi pri trgovcu in zunaj trošarinskega skladišča, namesto predpisanega postopka popisa zalog določa samo obveznost evidentiranja količine drobno rezanega tobaka in cigaret na zalogi. Evidentiranje količin se opravi na dan pred spremembo trošarine ali drobnoprodajne cene, podatke o zalogi trgovec pošlje z obračunom razlike trošarine.

Vzpostavlja se pravica do vračila trošarine v primeru znižanja trošarine ali drobnoprodajne cene za tobačne izdelke (5. člen)