KRAJ OBDAVČITVE OSTANE V DRŽAVI SEDEŽA DOBAVITELJA, ČE SKUPNA VREDNOST OPRAVLJENIH STORITEV NE PRESEGA ZNESKA 10.000 EVROV

Novosti, ki so začele veljati 1. julija, so bile namesto s spremembo zakona o DDV uvedene s posebnim Pravilnikom o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 102/2021 dne 29. 6. 2021 (v nadaljevanju pravilnik). Po vsebini gre za določbe, kot jih je vseboval predlog sprememb zakona, s tem da je področje urejanja, kot pove že sam naslov, omejeno na storitve in prodajo blaga na daljavo, ni pa v pravilniku drugih sprememb, ki so bile predvidene poleg teh.

V zvezi z novostmi, ki smo jih obravnavali v zadnjih treh revijah, sta med zavezanci zelo aktualni vprašanji uporabe praga 10.000 evrov in identifikacija za namene DDV v drugi državi članici oz. njeno prenehanje.