DEBIROKRATIZACIJA JE DOLGOTRAJNI BOJ Z BIROKRACIJO IN NA TEJ POTI JE TREBA MODRO IZBRATI TISTO POT, KI NAS BO PRIPELJALA DO CILJA

Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša je na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) dne 18. 5. 2020 ustanovil in imenoval strateški svet za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju (v nadaljevanju: strateški svet) ter mi je zaupal njegovo vodenje.