REFORMA MEDNARODNEGA DAVČNEGA SISTEMA, KI IZHAJA IZ DIGITALIZACIJE GOSPODARSTVA

9. julija 2021 je že 132 držav in jurisdikcij del novega dvostebrnega načrta za mednarodno reformo davčnih predpisov, ki bodo zagotovili, da večnacionalna digitalna podjetja plačujejo pošten delež davka, kjer koli delujejo. Več kot 130 držav, ki predstavljajo več kot 90 odstotkov svetovnega BDP, se je pridružilo novemu okviru za mednarodno davčno reformo. Preostali elementi okvira, vključno z izvedbenim načrtom, bodo dokončani oktobra 2021.