IZREDNA PRAVNA SREDSTVA SE UMEŠČAJO V SISTEM ZA ZAGOTOVITEV SANACIJE LE NAJHUJŠIH NAPAK PRI UREJANJU UPRAVNOPRAVNIH RAZMERIJ

V predmetnem članku bom predstavila izredna pravna sredstva v davčnem postopku. Najprej je treba vedeti, kdaj jih sploh lahko uporabimo in kaj sploh pomenijo oziroma kakšne so posledice, če jih uveljavljamo, in katera so rezervirana samo za davčni organ oziroma katera lahko vložijo oziroma predlagajo tudi davčni zavezanci. Poleg tega bo v predmetnem članku prikazano statistično, katero izredno pravno sredstvo je največkrat vloženo oziroma uporabljeno in navsezadnje, kakšna je uspešnost pri uporabi izrednih pravnih sredstev.