PO OSMIH LETIH HUD UDAREC FURSU, MF IN UPRAVNEMU SODIŠČU GLEDE OBDAVČITVE ODKUPA ODPADNIH SUROVIN – KDO BO ODGOVARJAL IN VRAČAL DENAR?

V skladu z dosedanjo prakso davčnega organa je slednji v primerih zbiranja in prodaje  odpadnih surovin s strani fizičnih oseb odločal, da gre pri tem za drugo pogodbeno razmerje med zbiratelji in kupci teh odpadnih surovin. Posledično je bilo plačilo za odpadne surovine opredeljeno kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Stališču davčnega organa je pritrjeval tudi drugostopni organ in upravno sodišče. Letos je o zadevi odločalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki je dosedanje odločitve davčnega organa povozilo, saj je presodilo, da ne gre za drugo pogodbeno razmerje in s tem tudi ne za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.