DAVČNO IZOBRAŽEVALNI INŠTITUT
Parmova ulica 53
SI 1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Direktor: mag. Ivan Simič
Direktorica: Mojca Zidar
Odgovorni urednik: mag. Ivan Simič

Telefon: +386 (0)1 3000 600
Faks: +386 (0)1 436 36 62
E-pošta: info@revijadenar.si

TRR: SI 56 3300 0886 9028 830
ID št. za DDV: SI88690288

DAVČNO IZOBRAŽEVALNI INŠTITUT (DIZI) je podjetje, ki se ukvarja z izobraževanjem davčnih zavezancev in z založništvom. Naši redni in zunanji sodelavci obvladajo celotno slovensko davčno pravo, ki pa ga ni moč obravnavati ločeno od zakonodaje na ostalih področjih, saj je vpeto v naš ekonomsko-pravni sistem in s tem prepleteno z večino slovenske zakonodaje in prakse v tem sistemu (računovodstvo, delovna zakonodaja, obligacijska razmerja, sodna praksa itd.).