ZA POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA SE BO IZRAČUNAVALA KILOMETRINA, RAZEN ČE JE ZNESEK KILOMETRINE NIŽJI OD DANAŠNJEGA POVRAČILA

Lani septembra sem na novinarski konferenci Strateškega sveta za debirokratizacijo predstavil predloge poenostavitev. Med temi je bil tudi predlog poenostavitve pri obračunavanju povračil stroškov prevoza na delo in z dela (v nadaljevanju: povračilo stroškov prevoza). Naš predlog je bil, da se ti stroški obračunavajo v fiksnem znesku 0,10 evra za vsak prevoženi kilometer. To pomeni, da ne bo več treba preverjati cene mesečnih vozovnic in podobno. Ta poenostavitev je zdaj vključena v Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: uredba)[1], le da je namesto 0,10 evra določeno 0,18 evra.