INTERNACIONALIZACIJA SLOVENSKIH PODJETIJ LAHKO PREDSTAVLJA RAZLIKO MED USPEŠNIM IN NEUSPEŠNIM POSLOVANJEM

Globalizacija sili podjetja k internacionalizaciji poslovanja, saj v težnji po dolgoročnem obstoju in morebitni rasti subjekta ter zaradi izgubljenih deležev na domačem trgu, le-ta izgubljajo obseg realizacije v razmerju z novimi ponudniki iz tujih držav. Prehod podjetij iz planskega, kakor so delovala v obdobju osemdesetih in devetdesetih na območju Slovenije,  v tržni sistem  je bil za mnoga težak, le redkim je uspel omembe vreden preboj. Parcialno na to dejstvo vplivajo dejavniki izgube trga nekdanje republike, zasičenosti domačega trga, poslovne kulture, znanja, nerešenih lastniških razmerij, prepoznavnosti države v tujini in ostalega. Ker mnoga slovenska podjetja konkurirajo na pretežno domačem trgu, ki predstavlja dva milijona potencialnih kupcev, trg Evropske unije pa obsega čez pol milijarde prebivalcev, je potrebno – če ne že nujno, podjetjem in strokovni javnosti predstaviti možnosti in nujnost širitve poslovanja na nove trge.