TOKRATNE SPREMEMBE PRI OBDAVČITVI PRAVNIH OSEB LAHKO OCENIMO KOT POZITIVNE IN UPAJMO, DA BODO TUDI PRIHODNJE SPREMEMBE TAKŠNE

V Uradnem listu številka 172 z dne 29. 10. 2021 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S). Določbe slednjega se pričnejo uporabljati s 1. januarjem 2022. Dopolnitve in spremembe so dobrodošle, saj zavezancem prinašajo določene poenostavitve, dodatne olajšave ali bolj jasen zapis določb. V enem delu pa so dopolnitve posledica vključevanja pravil EU iz direktiv, ki smo jih dolžni vključiti v nacionalne predpise.